Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/parlar.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Forside - Sarah Parlar

Sarah Parlar – psykolog med speciale i børn og unge

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer

 

Parlar er en psykologpraksis med det hovedformål at hjælpe og udvikle børn og unge, som på den ene eller anden måde kæmper med funktions- og trivselshæmmende vanskeligheder såsom skolevægring, social angst, tilknytningsforstyrrelser,  autisme/Aspergers syndrom, ADHD og andre neuroudviklingsforstyrrelser.

Jeg arbejder både direkte med børnene, de unge og deres familier, men også med
det fagprofessionelle personale og ledelsesgrupper omkring børnene,
både inden for det kommunale og private regi.

 

Et vigtigt element i dette arbejde er at finde ressourcer, metoder og motivation både hos børnene og de unge såvel som hos de organisationer,
som arbejder med dem, særligt når udfordringerne har vokset sig store.

Parlar har desuden som formål at blive inspireret af klinisk praksis til at udvikle nye ideer, metoder og projekter til at fremme børn og unges trivsel.
Samtidig er det vigtigt at følge med i nyeste viden inden for specialområderne.

Parlar indgår i samarbejde med dygtige, erfarne og tværfaglige samarbejdspartnere.
Parlar er desuden leverandør for Den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation (VISO) under Socialstyrelsen.

Skolevægring og social isolation

Skolevægring er en stigende udfordring for både børn, unge, deres familier, skolerne og de fagprofessionelle omkring børnene. Jeg arbejder med skolevægring og social isolation, både ift. at lave psykologiske udredninger af børn og unge, terapi, forældrerådgivning, supervision af personalegrupper samt vidensforløb med kommunale ledelsesgrupper i hele landet.

Vidensforløb for ledelsesgrupper om skolevægring

Jeg faciliterer vidensforløb og rådgivning for kommunale ledelsesgrupper om skolevægring og sociale vanskeligheder, som danner grund for konkrete implementeringsplaner i den pågældende kommune.

Neuroudviklingsforstyrrelser (autisme/Aspergers syndrom, ADHD m.fl.)

Den anderledes måde at bearbejde indtryk, tænke, føle og handle på, når man har autisme eller ADHD, har både sine styrker og udfordringer. Jeg har fokus på at afdække og understøtte underliggende ressourcer og at hjælpe børnene og de unge med at lære at håndtere de udfordringer, de kan møde gennem livet.

Omsorgsmiljø og forældresamarbejde

Et yderst væsentligt aspekt af børns trivsel og udvikling er det omsorgsmiljø, som de vokser op i. Omsorgsmiljøet kan være udfordret pga. psykiske vanskeligheder hos forældrene, og/eller hvis barnet har neuropsykologiske og følelsesmæssige vanskeligheder. Jeg hjælper med at etablere så gunstigt et forældresamarbejde som muligt.

Social angst

Social angst kan have rod i forskellige bagvedliggende faktorer og fører ofte til ensomhedsfølelse, social isolation og nedsat funktionsniveau. Social angst kan forekomme sammen med andre angstlidelser, fx panikangst og generaliseret angst. Jeg yder både udredning, terapi og støttesamtaler til at arbejde med social angst.

Komplekse psykologiske børneudredninger

Sagsbehandlere og fagfolk kan have brug for en udredning til afdækning af de bagvedliggende faktorer for at kunne tilrettelægge de rette foranstaltninger samt pædagogiske, indlæringsmæssige og behandlingsmæssige tilgange. Jeg tilbyder psykologisk udredning af børn og unge med komplekse problemstillinger, fx symptomer på både autisme og ADHD samtidig med svære følelsesmæssige vanskeligheder og et belastet omsorgsmiljø.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer