Psykologisk udredning

Parlar har mange års erfaring med udfærdigelse af komplekse psykologiske børneudredninger, både for VISO/Socialstyrelsen, kommuner og opholdssteder rundt omkring i landet.

Udredningerne danner et fagligt vidensfundament til vejledning af kommuner, ledelser og pædagogisk personale ift., hvilke foranstaltningsmæssige og pædagogiske indsatser børnene og de unge har brug for.

Psykologisk udredning af børn og unge

  • Neuroudviklingsforstyrrelser (fx autisme/Aspergers syndrom og ADHD) og socialt belastede opvækstmiljøer
  • Tilknytningsrelaterede vanskeligheder og omsorgssvigt
  • Skolevægring og/eller social isolation
  • Underliggende ubeskrevne eller uopdagede neuropsykologiske vanskeligheder (fx sproglige eller opmærksomhedsmæssige vanskeligheder)

Se også ’komplekse psykologiske børneudredninger’

Psykologiske undersøgelser af voksne

Jeg har også mange års erfaring med undersøgelser af voksne og specialviden ift. deres udfordringer og muligheder i forhold til at leve med autisme/Aspergers syndrom.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer