Supervision & rådgivning

Supervision er et yderst væsentligt element i det professionelle arbejde med mennesker, idet der herigennem er mulighed for at skabe et overblik over sig selv og sin praksis.

Ud fra et helikopterperspektiv findes måske uopdagede mønstre i egne tanker og handlinger og/eller i sine opgaver, som skaber nye vinkler, ideer, indsigter og handlemuligheder, hvilket fremmer professionalismen og kvaliteten i arbejdet.

Supervision af professionelle

Jeg tilbyder både supervision af psykologer samt tværfaglig supervision, fx til opholdssteder, kommunale rådgivnings- og støtteteams, skoler og daginstitutioner. For at imødekomme ønsker og behov bedst muligt starter jeg op med et forventningsafstemmende møde, både ift. proces, rammer og metoder. På denne baggrund udarbejdes der en supervisionskontrakt.

Rådgivning af ledelsesgrupper

Jeg yder også rådgivning og sparring for ledelsesgrupper, særligt ift. at køre en parallelproces med kombinationen af tilførsel af viden om skolevægrende børn og rådgivning til, hvordan denne viden kan implementeres i netop deres kommune eller skoletilbud. ( se mere her )
Dette kan både indeholde rådgivning om fx konflikthåndtering i hjemmet, psykoedukation, pædagogiske anbefalinger samt håndtering af følelsesmæssig belastning.

Forældrerådgivning

Derudover tilbyder jeg også rådgivning til forældre til børn med autisme/Aspergers syndrom, angstlidelser, social isolation eller ikke-diagnosticerede komplekse psykologiske problemstillinger. Dette kan både indeholde rådgivning om fx konflikthåndtering i hjemmet, psykoedukation, pædagogiske anbefalinger samt håndtering af følelsesmæssig belastning.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer