Terapi & støttesamtaler

Jeg tilbyder terapi og støttesamtaler ift. skolevægring, multible traumer, stress, social angst, selvforståelsesforløb for børn og unge med autisme/Aspergers syndrom eller andre sociale vanskeligheder.

Der ydes også terapi ifm. andre angstlidelser så som OCD, generaliseret angst, separationsangst, panikangst og fobisk angst.
Stadigt flere unge har også et behov for at have mere eksistentielle samtaler om fx deres muligheder i livet ift. emner som selvstændighed, parforhold, beskæftigelse og indhold i deres dagligdag. Andre har brug for at samtale om familiekonflikter.

Effektiv terapi med positive resultater

I terapi og støttesamtaler er det vigtigste fundament for et positivt udfald den terapeutiske alliance. Man skal opleve sig set og forstået af terapeuten, og man skal selv være motiveret for at indgå i samtalerne. Når dette fundament er på plads, kan der vælges de terapeutiske metoder, som giver mening ift. den enkelte person og problemstilling. Udvalg af metoder vil være kognitiv adfærdsterapi, mentaliseringsbaseret tilgang, systemisk terapi samt eksistentiel tilgang, men vigtigst af alt er, at man oplever at blive set og forstået.

”Therapist empathy and a strong therapeutic alliance are most predictive of treatment outcomes.” (Lambert & Vermeersch, 2002)

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer