Parlar er stiftet i 2015 af Sarah Parlar

Jeg har arbejdet som psykolog inden for det specialiserede autismeområde siden 2007 og har siden 2015 yderligere specialiseret mig i børn og unge med skolevægring samt med komplekse problemstillinger ift. tilstedeværelsen af både tilknytningsproblematikker og neuropsykologiske vanskeligheder.
I perioden 2015-2020 har jeg sideløbende med Parlar stiftet og været medejer af Nexus Psykologer.

Jeg blev autoriseret psykolog i 2010 og blev  specialist i klinisk børneneuropsykologi i 2020. At blive specialist kræver min. 360 timers efteruddannelseskurser og 240 timers supervision (se evt. yderligere oplysninger her )

Metoder og teoretiske rammer

Hos Parlar sættes mennesket før metoden. Det betyder, at ingen metoder fungerer for alle mennesker eller problemstillinger, og derfor tilpasses den metodiske tilgang individuelt. Overordnet tages der afsæt i et videns- og erfaringsfundament fra udviklingspsykologien, neuropsykologien, mentaliseringsteorien og systemisk teori.

Netværk og viden

Gennem Parlar samarbejder jeg med et netværk af dygtige og erfarne fagpersoner med forskellige specialer. Det er yderst vigtigt for mig løbende at holde mig opdateret på nyeste viden på specialområderne via deltagelse i konferencer, kurser, litteratur, faglige netværksdeltagelse og supervision – ikke mindst via dialog og input fra inspirerende klienter, fagfolk og øvrige samarbejdspartnere.

Konsulenthverv og bestyrelsesarbejde

Jeg har gennem årene løst opgaver for VISO, adskillige kommuner, special- og behandlingsskoler og familieinstitutioner såvel som for privatpersoner. I de seneste år har jeg særligt stået i spidsen for kommunale ledelsesprocesser ift. skolevægringsproblematikker i min rolle som VISO-specialist for Socialstyrelsen.
Desuden sidder jeg i bestyrelsen for Sofiefonden og Else Lachmanns Fond.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer