Kurser & publikationer

Jeg tilbyder skræddersyede kurser og foredrag til fagfolk, som er tilpasset den enkelte organisations behov og situation. Der kan også tilrettelægges uddannelsesforløb, hvor øvrige samarbejdspartnere kan inddrages.

Eksempler på kursusemner kan være:

  • Skolevægring og social isolation
  • Autisme/Aspergers syndrom
  • Forældre-barn-skole-kommune samarbejde i komplekse børnesager
  • Neuroudviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD m.fl.) og tilknytningsrelaterede vanskeligheder

Bestil kursus og foredrag

Alle med interesse for kursus og foredrag er velkomne til at ringe på 23816800
og få en uforpligtende drøftelse af mulighederne.
Jeg gør meget ud af forventningsafstemningen, således at tilbuddet passer til de gældende ønsker og behov.

For kursusdeltagere er det vigtigt, at underviseren er en god og levende formidler, der løbende inddrager kursisterne, så den tilførte viden bliver både personligt og fagligt. Jeg lægger stor vægt på at leve op til disse kriterier, når jeg underviser, så udbyttet af kurset bliver optimalt for alle deltagerne.

Publikationer af Sarah Parlar

Yderligere hverv

Sarah Parlar har deltaget i Socialstyrelsens undersøgelse om børn med autisme og skolevægring (https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-autisme-og-skolevaegring ) og har afholdt flere oplæg om dette for Socialstyrelsen.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer