Vidensforløb og rådgivning for ledelsesgrupper om skolevægring

Flere kommuner i Danmark oplever en stigende udfordring med børn, der har for meget skolefravær.

Jeg tilbyder i kraft af min rolle som VISO-specialist med specialviden om børn med skolevægring og sociale vanskeligheder vidensforløb for kommunale ledere fra PPR, socialforvaltning, skoler, familiebehandlingstilbud, støtteteams mv.

Kommunerne mangler typisk viden om de bagvedliggende faktorer og interventionsmuligheder både i skolerne, men også på tværs af de kommunale instanser. Der kan være behov for rådgivning om, hvordan eksisterende tilgange, tilbud og tiltag kommer i spil, så børnene kommer i bedre trivsel og får den undervisning, de lovmæssigt har krav på og behov for.

Indhold af vidensforløb

Et forløb for kommunale ledelsesgrupper består i, at der bliver tilført viden om børn med skolevægring ift. de bagvedliggende faktorer, forældresamarbejde, redskaber til udredning, fagligt netværkssamarbejde, relationsarbejde med børnene mv. Således har den kommunale ledelsesgruppe opnået et fælles fagligt vidensfundament, hvorfra de rette foranstaltningsmæssige tiltag kan drøftes og sammensættes på nye, innovative måder.

Ledelsesrådgivning og resultater

Det kan fx være, at man efter sådan en proces kommer frem til, at der skal oprettes et fleksibelt og specialiseret skolevægringsteam, og at teamet skal kunne agere direkte over for børn og familier eller blot rådgive fagfolk omkring disse. Det kan også være, man finder frem til at iværksætte nye forebyggende indsatser i skolemiljøerne, fx ved at sætte mere ind på inklusionstiltag, afprøve NEST-model, bedre antimobningsindsatser mv. Måske bliver man klar over, at man skal revidere handleplan ud fra fraværsregistreringer, oplyse bedre om de tidlige tegn på skolevægring ude på skolerne mv.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer