Omsorgsmiljø og forældresamarbejde

Et væsentligt aspekt af børns trivsel og udvikling er det omsorgsmiljø, de vokser op i.

Omsorgsmiljøet kan være udfordret pga. fx psykiske vanskeligheder hos forældrene, og/eller hvis barnet har neuropsykologiske eller andre komplekse vanskeligheder. Når vi skal forstå børn og unge, er det derfor altid væsentligt at se på dets omsorgsmiljø og etablere så gunstigt et forældresamarbejde som muligt for at understøtte de foreliggende ressourcer og arbejde på at styrke trygheden i forældre-barn-relationen.

Hjælp til konstruktivt forældresamarbejde

Hos familier med børn, der har neuropsykologiske vanskeligheder, ses ofte et højt belastningsniveau hos forældrene. Det kan skyldes barnets udfordringer, de mange møder med skoler og forvaltninger, oplevelsen af utilstrækkelig hjælp og forståelse, bebrejdelser fra omgivelserne omkring ’opdragelsesform’ mv. Nogle forældre kæmper også med egne psykiske vanskeligheder.

Alt dette gør, at der kan opstå en ’kløft’ i forvaltning/skole-hjem-samarbejdet, hvor det gensidigt er svært at forstå hinandens perspektiver og handlinger, og hvor konfliktniveauet kan blive højt.

Jeg hjælper fagpersoner med viden, supervision og rådgivning om, hvordan de kan håndtere konfliktfyldt forældresamarbejde og arbejde på en konstruktiv løsning ved hjælp af de rigtige ressourcer

For indblik i, hvordan det som forældre til et barn med autisme kan opleves, når omgivelserne forstår barnets vanskeligheder som resultat af forældrenes adfærd, se bogen ”Autisme og tilknytning”. Som ung psykologistuderende skrev jeg speciale om autisme og tilknytning, hvilket senere blev til bidrag til denne bog.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer