Komplekse psykologiske undersøgelser og udredninger

Arv eller miljø? Børns psykiske trivsel og funktion er ofte et resultat af mange forskellige faktorer og kan derfor sjældent ’koges ned’ til kun det ene eller det andet.

I komplekse sager om mistrivsel hos børn og unge kan der være behov for en 360 graders undersøgelse som grundlag for fremadrettet behandling. I en sådan undersøgelse ser jeg både på barnets iboende ressourcer og vanskeligheder og de omgivelser, som barnet dagligt indgår i. Skyldes mistrivslen barnets iboende vanskeligheder, eller er det i skolen eller i hjemmet, der skal sættes ind?

I tråd med professor i klinisk psykologi Alan Carr vurderes sårbarhedsfaktorer i barnet, risikofaktorer i omgivelserne, beskyttende og vedligeholdende faktorer i barnet og i dets omgivelser samt en vurdering af evt. udløsende faktorer.

Udredning og anbefaling

En udredning består typisk af en indledende afstemning med henvender omkring deres opdrag, specificering af formål med udredningen samt gennemgang af procedure for at opnå dette. Selve udredningen består af testning og observationer af, samt interview med, barnet, interviews med forældre og fagfolk omkring barnet, udfyldelse af spørgeskemaer samt en gennemgang af barnets eventuelle journalmateriale. Der suppleres med samspilsobservationer, hvis det er relevant. På baggrund af resultaterne udarbejdes en rapport med analyse, der peger på en samlet forståelse af barnet og derudfra vejledende anbefalinger ift. evt. foranstaltninger samt pædagogik, indlæring og behandling. Anbefalingerne udformes i tråd med henvenders specificerede opdrag.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer