Social angst

Social angst kan fx opstå, når man taler med fremmede, skal på date, holde oplæg i skolen, kommer ind i et rum med mange mennesker (fx til fester), skal indlede samtaler, gå i butikker, tale i større grupper mv.

At have social angst kan være meget funktionshæmmende, idet de flestes dagligdag indebærer nødvendig kontakt med andre mennesker, fx i skolen, til fritidsaktiviteter eller ved samvær med vennerne. Social angst er ofte forbundet med præstationsangst, hvor man har svært ved at slippe en konstant selvvurdering, både før, i og efter sociale situationer.

Symptomer på social angst

Nogle mennesker med social angst tænker hele tiden på, at de ikke er interessante nok for andre, hele tiden siger noget forkert, ikke gør tingene godt nok og ikke ved, hvad de skal sige til andre. Ud over disse selvdevaluerende tanker følger der oftest meget ubehagelige kropslige reaktioner med såsom hurtig hjertebanken, svedige håndflader, rysteture, kvalme mv. Disse voldsomme kropslige reaktioner kan være så ubehagelige, at man gør alt for at undgå at komme til at føle sådan igen og undgår det, der startede det sidst, nemlig samvær med andre mennesker. Undgåelsesadfærden er med til at vedligeholde og nogle gange forstærke angsten.

Baggrund for social angst

Social angst kan have rod i forskellige bagvedliggende faktorer så som nedsat forståelse af sociale signaler, utilstrækkelige mestringsstrategier, lavt selvværd, belastende erfaringer med andre mennesker som fx mobning mv. Når man kæmper med social angst, kan det føre til ensomhedsfølelse, social isolation og nedsat funktionsniveau. Dertil kan man ud over social angst have andre angstlidelser så som OCD, generaliseret angst eller panikangst.

Behandling af social angst

Jeg tilbyder samtaleforløb med børn og unge, der kæmper med social angst. I nogle tilfælde er problemet så alvorligt, at den berørte ikke kommer uden for sit eget hjem, og samtalerne må starte med at foregå i hjemmet.
Oftest arbejder jeg ud fra en kombination af metoder fra kognitiv adfærdsterapi, selvforståelsesforløb med fokus på opnåelse af mestring, og samtidig også med et stort fokus på motivation og mening for det enkelte barn/den unge.

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer