Neuroudviklings­forstyrrelser

Begrebet ’neuroudviklingsforstyrrelser’ anvendes af WHO og dækker over diagnoserne autismespektrumsforstyrrelser (herunder Aspergers syndrom), ADHD, Tourettes syndrom, mental retardering m.fl.

Det er tilstande, der påvirker hjerneudviklingen og dermed medfører en anderledes måde at tænke, føle og handle på, og såfremt man har fået stillet diagnosen, betyder det, at man har en betydelig funktionsnedsættelse. Den anderledes måde at bearbejde indtryk, tænke, føle og handle på kan både have sine styrker og udfordringer.

Autismespektrumforstyrrelser

Jeg har særligt specialistviden inden for autismespektrumsforstyrrelser, som er karakteriseret ved afvigelser i sprog og kommunikation, socialt samspil samt interesser og adfærd. En stor gruppe heraf kæmper også med følgetilstande såsom angst, depression, søvnproblemer mv.

Børnene og de unge med autisme har altid fascineret mig med deres anderledes måde at opfatte tingene på, og hver kontakt med dem bringer hele tiden nye indsigter. Ud fra mine mange års erfaring med målgruppen har jeg gentagne gange oplevet, at de har store uudnyttede ressourcer, som ikke har fået lov til for alvor at komme i spil, fordi livet har udfordret dem i så høj grad.

Konstruktiv hjælp til børn og unge med autisme

Ud fra kombinationen af min neuropsykologiske og relationelle viden sætter jeg fokus på at afdække og understøtte underliggende ressourcer samt på at hjælpe børnene og de unge med at lære at håndtere de udfordringer, de kan møde gennem livet. Dette kan fx være i form af psykologiske udredninger, der skaber et overblik over deres styrker, udfordringer og støttebehov, men også gennem terapi og støttesamtaler eller ved forældrerådgivning.

Rådgivning og supervision til professionelle

Jeg har også erfaring med at supervisere og undervise fagfolk om autisme ift., hvordan man skal forstå den anderledes adfærd og tænkning samt give ideer til pædagogiske greb herudfra.

Læs mere om supervision og rådgivning

Baggrundsviden om autisme

En fascinerende profil:

Fokus på menneskeligt råstof og organisatoriske ressourcer