Der findes guld derude – som alt for ofte drukner i psykiske udfordringer. Et eksempel er dette smukke digt, som en ung, fantastisk pige, Ellen Sofie Lauenblad på 15 år, har skrevet, og som jeg ærbødigt har fået lov til at dele med omverden. Vi skal meget oftere have guldet frem i lyset…:

Pil

Pil er en pige kun Bue forstår

Pil er en ny person hver dag

For en Bue har så mange

Pile der er ens men ikke den samme

Pil kan ikke klare verden uden Bue

Men når Bue er der er Pil hurtigere Og stærkere end mange er alene

Pil forstår fællesskab som ingen andre gør Pil er tavs og Bue snakker

Ingen kender Pil selvom hun kender mange

Pil er en pige kun Bue kender